Search This Blog

Friday, April 28, 2017

Terre des hommes - PUNONJËS SOCIAL - LEZHË

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Jo më vonë se data 01 Maj 2017

Kualifikime dhe Eksperienca:
• Të ketë mbaruar studimet e larta në fushën e Shkencave Sociale, Dega Punë Sociale/Administrim Social.
• Njohuri shumë të mira në fushën e menaxhimit të rastit dhe shërbimeve sociale në nivel lokal dhe rajonal;
• Njohuri shumë të mira mbi legjislacionin e shërbimeve sociale dhe reformave të ndërrmarra në këtë fushë.
• Njohuri shumë të mira mbi legjislacionin për ceshtjet e migracionit;
• Njohuri shumë të mira mbi të drejtat e fëmijëve dhe cështjeve të mbrotjes së fëmijëve;
• Aftësi shumë të mira planifikuese, organizuese dhe dokumentuese;
• Aftësi për të punuar në mënyre të pavarur dhe në grup;
• Aftësi shumë të mira komunikuese, negociuese dhe aftësi për zgjidhjen e konfliktit, aftësi përshtatje dhe maturim emocional;
• Aftësi të mira të gjuhës Angleze në të folur dhe në të shkruar.
• Të paktën 5 vite eksperience pune në fushën e shërbimeve sociale

UN Women - Request for Proposal - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline for Submission of Proposals: May 02, 2017

Request for Proposal Reference: “ Support to MSWY and MEDTTE in Drafting Women Entrepreneurial Training Curricula ”

The purpose of this assignment is to support Ministry of Social Welfare and Youth and Ministry of Economic Development Trade Entrepreneurship and Tourism to jointly to develop a women entrepreneurial training curricula that will be certified and accepted within the VET educational system .

World Vision - AP Team Leader - Lezhë

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Closing Date is 30-Apr-17

Njohuritë dhe aftësitë
Studime në Shkenca Sociale ose Menaxhim / Drejtim Organizate.
Të paktën tre vite experiencë në manaxhim projektesh/programesh dhe drejtim skuadre.
Aftësi të forta për ndërtimin e kapaciteteve të skuadrës, aftësi shumë të mira drejtuese dhe supervizuese.
Aftësi krijuese, inovatore dhe menaxhim i situatave problematike.
Komunikim shumë i mirë verbal dhe i shkruar.
Njohuri shumë të mira të anglishtes së folur dhe shkruar.
Aftësi shumë të mira kompjuterike.
Preferohen eksperienca të mëparshme në zbatimin e programeve me bazë komunitare dhe të fokusuara në fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve.

Tuesday, April 25, 2017

World Vision - AP Team Leader - Shkodër

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Closing Date is 30-Apr-17

Njohuritë dhe aftësitë
Studime në Shkenca Sociale ose Menaxhim / Drejtim Organizate.
Të paktën tre vite experiencë në manaxhim projektesh/programesh dhe drejtim skuadre.
Aftësi të forta për ndërtimin e kapaciteteve të skuadrës, aftësi shumë të mira drejtuese dhe supervizuese.
Aftësi krijuese, inovatore dhe menaxhim i situatave problematike.
Komunikim shumë i mirë verbal dhe i shkruar.
Njohuri shumë të mira të anglishtes së folur dhe shkruar.
Aftësi shumë të mira kompjuterike.
Preferohen eksperienca të mëparshme në zbatimin e programeve me bazë komunitare dhe të fokusuara në fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve.

OSCE - Head of Legal Affairs - Prishtina

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline for applications: 25 April 201

• Advanced degree in law
• Experience with an International Organization field Mission in the field of substantive legal services
• Experience working in a private law firm in the field of administrative, employment or contract law
• Proven political sensitivity and acumen
• Strong advocacy, organizational and managerial skills
• Demonstrated ability and willingness to work with people of different cultural and religious backgrounds, different gender, and diverse political views while maintaining impartiality and objectivity
• Flexibility and ability to work under pressure and with limited time frames
• Ability to operate Windows applications, including word processing and email

Friday, April 21, 2017

UNDP - Natural science expert to prepare the air quality by-laws - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application Deadline : 28-Apr-17

Education
- University degree in the fields of natural sciences, environmental studies or relevant related fields;
- Proven expert knowledge in the drafting environmental legal acts and policy paper.

Swiss contact - Request for Proposal - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline : April 24th, 2017

Request for Proposals for business propositions that utilise ICT for match demand for services and supply of labour by self-employed people in Albania

OSCE - Recruitment of local support staff for the Election Observation Mission to Albania

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application deadline: 04 May 2017 for programmatic positions, 27 April 2017 for administrative positions and 10 May 2017 for regional positions.

Assistants to Core Team Members (programmatic posts):
• EOM/ALB Executive Assistant to Head of Mission (1 position)
• EOM/ALB Senior Administrative Assistant to Deputy Head of Mission (1 position)
• EOM/ALB Senior Political Analyst Assistant (1 position)
• EOM/ALB Senior Election Analyst Assistant (1 position)
• EOM/ALB Senior Legal Analyst Assistant (1 position)
• EOM/ALB Senior Media Analyst Assistant (1 position)
• EOM/ALB Senior Long-term Observers Coordinator Assistant (1 position)
• EOM/ALB Media Monitors (6 positions)

Assistants to Core Team Members (administrative posts):
• EOM/ALB Senior Parliamentary Liaison Officer Assistant (1 position)
• EOM/ ALB Senior Procurement and Contracting Officer Assistant (1 position)
• EOM/ALB Senior Operations Expert Assistant (1 position)
• EOM/ALB Finance Assistant (1 position)
• EOM/ALB Security Expert Assistant (1 position)
• EOM/ALB IT Assistant (1 position)
• EOM/ALB Front Desk Assistant (1 position)
• EOM/ALB Statistical Expert Assistants (4 positions)
• EOM/ALB Driver with own vehicle (4 positions)
• EOM/ALB Office Cleaner (1 position)

Regional positions :
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Tirana (2 positions)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Tirana (2 positions)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Berat (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Berat (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Diber (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Diber (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Durres (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Durres (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Elbasan (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Elbasan (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Fier (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Fier (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Gjirokaster (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Gjirokaster (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Korce (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Korce (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Kukes (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Kukes (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Lezhe (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Lezhe (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Shkoder (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Shkoder (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Assistant/Interpreter in Vlore (1 position)
• EOM/ALB Long Term Observer Driver with vehicle in Vlore (1 position)