Search This Blog

Friday, May 29, 2020

BIRN - Balkan Insight Editor for the Albanian Language

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application Deadline: June 13th, 2020

Required profile:
- +7 years of editorial experience
- Familiarity with digital content production and ability to meet tight deadlines
- Speed and efficiency in managing and sub editing copy
- Ability to write compelling headlines and leads
- Excellent attention to detail and the ability to rigorously enforce style expectations
- Has a solid understanding of media laws
- Has a profound understanding of the Central and South-East Europe, particularly Albanian speaking area
- Understands analytics and digital readership to help curate the site
- Native proficiency in the Albanian language
- Fluent in English

Thursday, May 28, 2020

UNICEF - National/International Individual Consultancy Service to Conduct Business Impact Analysis on Children, Adolescents and Young People in Montenegro - Podgorica

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application close: May 31 2020
- Background Recognized institution/researcher with proven experience in business and policy analysis, corporate responsibility, corporate governance or business and human rights issues
- Education: Advanced degree in social sciences or related fields relevant for the assignment;

Wednesday, May 27, 2020

GIZ - Training/ Capacity Building Manager - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Until 12.06.2020

Qualification and skills
- University degree, in political science, or EU affairs, or communication, or other relevant fields professional fluency in Albanian, good command of English

Tuesday, May 26, 2020

U.S. Embassy - (2 positions) ARMED GUARD - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

CLOSING DATE: 06/12/2020

1. EDUCATION: Completion of secondary school is required.
2. EXPERIENCE: Minimum of 1 ( one ) year of military experience, police, or as an Embassy unarmed guard is required.
3. LANGUAGE: Level 3 (good working knowledge) of English is required. This will be tested. Level 3 (good working knowledge) of Albanian is required.

Sunday, May 24, 2020

GIZ - Team Leader - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Until 12/06/2020

Qualifications and skills
- Master degree, in management, or EU affairs, or communication or other relevant fields; or Bachelor degree in the same fields with 2 additional years of general professional experience.
- Professional fluency in English, Albanian is a strong asset.

Saturday, May 23, 2020

The Austrian Development Agency - Assistant Registrar - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline: 05/06/2020

REQUIRED PROFILE
• Albanian citizen;
• Bachelor’s degree in law, public administration, library or information management sciences, or social sciences;
• A minimum of 2 years relevant experience of records management practices, or a minimum of four years of
administrative/clerical experience, preferably in records management or archives or comparable work;
• Experience in an international organization would be an asset;
• In-depth knowledge of electronic document and records management systems;
• Computer knowledge in Microsoft packages;
• Excellent knowledge of English (oral and written);
• Excellent communication skills;
• Excellent organisational and self-management skills;

Friday, May 22, 2020

GIZ - Communication Manager - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application until 12/06/2020

Qualifications:
- University degree, in ICT, or management, or EU affairs, or communication, or other relevant fields
- Professional fluency in English, good command of Albanian

Tuesday, May 19, 2020

Nëpunës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura - Tirane

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Kërkesat minimale:
• Të jetë diplomuar në drejtësi nga një universitet i akredituar, pas përfundimit të ciklit të dytë të studimeve. Kandidatët që kanë edhe një diplomë “Master i shkencave” në drejtësi, po ashtu nga një universitet i akredituar, do të kenë përparësi;
• Të ketë përvojë profesionale jo më pak se 2 (dy) vjet në një prej këtyre: në sistemin gjyqësor ose në prokurori, në një pozicion juristi brenda administratës publike, në një nga profesionet e lira të ligjit, në profesionin e avokatit, ose në ndonjë pozicion tjetër ekuivalent në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare. Kombinimi i përvojës praktike të lartpërmendur me mësimdhënien në fushën e drejtësisë do të merret në konsideratë;
• Kandidatët që kanë kaluar provimin e avokatisë do të kenë përparësi, por ky provim nuk është një kusht i detyrueshëm;
• Të jetë në gjendje të kryejë dhe dokumentojë kërkime gjithëpërfshirëse ligjore;
• Të ketë njohuri për jurisprudencën e gjykatave kombëtare, ndërsa njohuritë për jurisprudencën ndërkombëtare do të konsiderohen një plus;
• Të ketë njohuri për paketën e ligjeve të reformës, si dhe ndryshimet përkatëse në kodet e procedurave, aktualisht në fuqi;
• Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me gojë;
• Të jetë i/e organizuar dhe i/e orientuar në detaje;
• Të mos jetë pushuar nga puna për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masa disiplinore në fuqi;
• Të mos ketë çështje penale të regjistruara dhe të mos jetë në hetim penal.


Saturday, May 16, 2020

GIZ - Advisor Civil Society Engagement

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan


C. Required qualifications, competences and experience

§ masters/MSc in Law, Social Work, Sociology, Political Sciences, management or other relevant fields and/or other comparable degree

§ minimum 6 years’ professional experience, with at least 4 years’ professional experience in a comparable position

§ ideally, knowledge of the SCOs landscape in Albania and experience of working with them

§ very good working knowledge of ICT technologies and computer applications

§ fluent written and oral knowledge of English; knowledge

 Contract conditions:

▪ Full-time employment

▪ Programme office location: Tirana

▪ Assignment period: until 30.11.2022

 Please forward your application until 28th of May 2020, to GIZ Office Albania by E-Mail:

giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass format), references.