Search This Blog

Friday, May 29, 2020

BIRN - Balkan Insight Editor for the Albanian Language

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application Deadline: June 13th, 2020

Required profile:
- +7 years of editorial experience
- Familiarity with digital content production and ability to meet tight deadlines
- Speed and efficiency in managing and sub editing copy
- Ability to write compelling headlines and leads
- Excellent attention to detail and the ability to rigorously enforce style expectations
- Has a solid understanding of media laws
- Has a profound understanding of the Central and South-East Europe, particularly Albanian speaking area
- Understands analytics and digital readership to help curate the site
- Native proficiency in the Albanian language
- Fluent in English

Thursday, May 28, 2020

UNICEF - National/International Individual Consultancy Service to Conduct Business Impact Analysis on Children, Adolescents and Young People in Montenegro - Podgorica

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application close: May 31 2020
- Background Recognized institution/researcher with proven experience in business and policy analysis, corporate responsibility, corporate governance or business and human rights issues
- Education: Advanced degree in social sciences or related fields relevant for the assignment;

Wednesday, May 27, 2020

GIZ - Training/ Capacity Building Manager - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Until 12.06.2020

Qualification and skills
- University degree, in political science, or EU affairs, or communication, or other relevant fields professional fluency in Albanian, good command of English

Sunday, May 24, 2020

GIZ - Team Leader - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Until 12/06/2020

Qualifications and skills
- Master degree, in management, or EU affairs, or communication or other relevant fields; or Bachelor degree in the same fields with 2 additional years of general professional experience.
- Professional fluency in English, Albanian is a strong asset.

Saturday, May 23, 2020

The Austrian Development Agency - Assistant Registrar - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline: 05/06/2020

REQUIRED PROFILE
• Albanian citizen;
• Bachelor’s degree in law, public administration, library or information management sciences, or social sciences;
• A minimum of 2 years relevant experience of records management practices, or a minimum of four years of
administrative/clerical experience, preferably in records management or archives or comparable work;
• Experience in an international organization would be an asset;
• In-depth knowledge of electronic document and records management systems;
• Computer knowledge in Microsoft packages;
• Excellent knowledge of English (oral and written);
• Excellent communication skills;
• Excellent organisational and self-management skills;

Friday, May 22, 2020

GIZ - Communication Manager - Tirana

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Application until 12/06/2020

Qualifications:
- University degree, in ICT, or management, or EU affairs, or communication, or other relevant fields
- Professional fluency in English, good command of Albanian

Tuesday, May 19, 2020

Nëpunës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura - Tirane

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Kërkesat minimale:
• Të jetë diplomuar në drejtësi nga një universitet i akredituar, pas përfundimit të ciklit të dytë të studimeve. Kandidatët që kanë edhe një diplomë “Master i shkencave” në drejtësi, po ashtu nga një universitet i akredituar, do të kenë përparësi;
• Të ketë përvojë profesionale jo më pak se 2 (dy) vjet në një prej këtyre: në sistemin gjyqësor ose në prokurori, në një pozicion juristi brenda administratës publike, në një nga profesionet e lira të ligjit, në profesionin e avokatit, ose në ndonjë pozicion tjetër ekuivalent në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare. Kombinimi i përvojës praktike të lartpërmendur me mësimdhënien në fushën e drejtësisë do të merret në konsideratë;
• Kandidatët që kanë kaluar provimin e avokatisë do të kenë përparësi, por ky provim nuk është një kusht i detyrueshëm;
• Të jetë në gjendje të kryejë dhe dokumentojë kërkime gjithëpërfshirëse ligjore;
• Të ketë njohuri për jurisprudencën e gjykatave kombëtare, ndërsa njohuritë për jurisprudencën ndërkombëtare do të konsiderohen një plus;
• Të ketë njohuri për paketën e ligjeve të reformës, si dhe ndryshimet përkatëse në kodet e procedurave, aktualisht në fuqi;
• Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me gojë;
• Të jetë i/e organizuar dhe i/e orientuar në detaje;
• Të mos jetë pushuar nga puna për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masa disiplinore në fuqi;
• Të mos ketë çështje penale të regjistruara dhe të mos jetë në hetim penal.


Saturday, May 16, 2020

GIZ - Advisor Civil Society Engagement

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan


C. Required qualifications, competences and experience

§ masters/MSc in Law, Social Work, Sociology, Political Sciences, management or other relevant fields and/or other comparable degree

§ minimum 6 years’ professional experience, with at least 4 years’ professional experience in a comparable position

§ ideally, knowledge of the SCOs landscape in Albania and experience of working with them

§ very good working knowledge of ICT technologies and computer applications

§ fluent written and oral knowledge of English; knowledge

 Contract conditions:

▪ Full-time employment

▪ Programme office location: Tirana

▪ Assignment period: until 30.11.2022

 Please forward your application until 28th of May 2020, to GIZ Office Albania by E-Mail:

giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass format), references.


Thursday, May 14, 2020

GIZ Advisor – Returning Experts (RF) and Diaspora Cooperation (DK)

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

C. Required qualifications, competences and experience

a master’s degree in an area that is related to the project objectives, such as Migration Studies, Development Studies, International Relations/Political Sciences, Social Sciences, Economics, etc.

5 years professional experience with at least 3 years of professional

experience in a comparable position
very good working knowledge of ITC technologies (related software, phone, fax, email, the internet) and computer applications (e.g. MS Office)

excellent written and oral knowledge of Albanian and English. German language would be an asset

availability to travel frequently within the country, region and Germany

willingness to upskill as required by the tasks to be performed – corresponding measures are agreed with management
networking abilities
intercultural and communication skills

 Contract conditions

· Full-time employment

· Project office in Tirana

· Duration: until 30.06.2022

 Please forward your application until 28th of May 2020 to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-albanien-hr@giz.de, including the following information: Application letter, CV in English (Euro Pass format), references.Wednesday, May 13, 2020

Giz Albania - Innovation and Entrepreneurship Promotion

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Qualification

· Education/training: University Qualification: Master’s Degree in Economics, Business Administration, Political Science, International Relations, or equivalent

· General professional experience: 5 years of professional experience with 3 years of experience in innovation management or start-up promotion

· Languages: Fluent in Albanian, excellent business language skills in English required

 Experience

· Profound knowledge of the start-up ecosystem and innovation environment in Albania (including national strategies, legal framework, relevant stakeholders, infrastructure and facilities)

· Practical experience in applying innovation method and tools in a corporate or project context

· Proven experience in the field of project management

· Work experience in an international working environment

· Experience in designing workshops and training programmes is an assetPlease forward your application until 25th of May 2020 to GIZ Office Albania by E-Mail:

giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass format), references.

Thursday, May 7, 2020

US EMBASSY - GUARD - TIRANA

(kliko per te pare oferten)
kliko per tu bere fan

Deadline 05/22/2020

Requirements:
EXPERIENCE: One year experience in a security related field is required.


JOB KNOWLEDGE: Basic knowledge of Embassy’s organizational structure and operations. Must also have a basic knowledge of First Aid procedures, fire-fighting equipment, radio communications and explosive detection equipment.
Education Requirements:
EDUCATION: Completion of Secondary School is required.

Evaluations:
LANGUAGE: Level 2 (limited knowledge) of English is required. This will be tested. Level 3 (good working knowledge) of Albanian is required.